administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

JAVNI POZIV
13.12.2017

za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Bugojno za 2017. godinu - Transfer za osobe sa invaliditetom (Ekonomski kod 614 200) za implementaciju aktivnosti iz „LOKALNOG AKCIONOG PLANA U OBLASTI INVALIDNOSTI SBK/KSB 2016.-2020.“ za 2017. godinu

JAVNI POZIV
22.11.2017

za raspodjelu sredstava Transfera za unapređenje materinstva